Diversiteit

Mooie afspiegeling van de samenleving, dus ook veel meesters voor de klas.

Goed onderwijs

Goed openbaar onderwijs om het beste uit ieder kind te halen en hen voor te bereiden op de maatschappelijke diversiteit.

De Vreedzame School

De Vreedzame School met veel aandacht voor burgerschap. Zo hebben wij een Kinderraad en een veilig schoolklimaat.

Leeromgeving waar alle culturen samenkomen

Zo leren de kinderen met hart voor elkaar omgaan met verschillen in de maatschappij.

Obs Het Zand maakt het verschil

We zijn zo blij met ons net opgeleverde "nieuwe" schoolgebouw, het is zo’n wereld van verschil met hoe het was. Met heel veel positieve zin zijn we met het team van start gegaan dit schooljaar. 

Obs Het Zand is een mooie school in een interessante wijk. Obs Het Zand is echt een wijkschool, de kinderen vormen een afspiegeling van de bewoners. 

Als school willen wij ons volop inzetten voor inclusie en gelijke kansen. Een voorbeeld hiervan is dat wij graag onze samenwerkingspartners de school inhalen. In Leidsche Rijn zie je veel losse initiatieven, het is goed als de basisschool hiervoor de centrale verzamelplek is.  

Waarom? De basisschool is een minimaatschappij in de wijk. We hebben elkaar nodig. Het is fijn om als school heel laagdrempelig voor verbinding te kunnen zorgen. Obs Het Zand is echt een school in de wijk, met nu 11 groepen. 

De leerlingen krijgen 4 dagen zowel fruit als een gezonde lunch.

Voor meer informatie; zie Gezonde School

N I E U W S

A G E N D A