In het schooljaar 2019-2020 zijn NUOVO en SPO Utrecht een pilot 10-14 gestart onder de naam Route 10-14. De pilot is een samenwerking tussen Obs Het Zand(SPO)en Academie TIEN(NUOVO). In het Nederlandse  onderwijssysteem moeten leerlingen al heel jong kiezen wat ze gaan doen na de basisschool. Bij  Academie TIEN: Route 10-14 wordt de keuze voor een definitief VO-advies uitgesteld. Hierdoor hebben  leerlingen in de leeftijd van 10-14 jaar de tijd om zich te ontwikkelen en te ontdekken wat bij hen  past. Met persoonlijke leerroutes, coaching en begeleiding door leerkrachten van het basis én voortgezet onderwijs worden leerlingen uitgedaagd zelf keuzes te maken.  

Het onderwijs aan de leerlingen van de 10-14 groep vindt plaats bij Academie TIEN binnen de juniorafdeling. Binnen het gebouw zijn er speciale vaste lokalen voor deze leerlingen, waar zij onder  begeleiding van de groepsleerkracht hun onderwijs volgen. Naast de reguliere  vakken zoals taal,  rekenen en sociale vaardigheden krijgen de leerlingen de kans om ook al vakken te  volgen die  normaal gesproken op het voortgezet onderwijs pas beschikbaar zijn. Vakdocenten werken  samen  met de groepsleerkracht om onderwijs aan te bieden in vakken zoals filosofie, mens &  maatschappij,  natuur & techniek en kunst & cultuur. 

Vanuit Obs Het Zand is de directeur, Joyce Brand, bij dit initiatief betrokken. U kunt haar benaderen wanneer u vragen heeft over dit initiatief.