Bestuur

Openbare basisschool Het Zand is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht.

Dit schooljaar werd ons bestuur, SPO Utrecht, bezocht door de onderwijsinspectie. Onze school werd gedurende dit bestuursonderzoek niet bezocht. De onderwijsinspectie is positief over de kwaliteit van SPO Utrecht en ook over de kwaliteit van de SPO-scholen. Het rapport van het onderzoek leest u op de site van de inspectie. Meer informatie over het bestuursonderzoek vindt u op de site van SPO Utrecht.

 

Medezeggenschapsraad

Wij zijn een openbare school met een democratisch karakter. Ouders en teamleden hebben medezeggenschap over uiteenlopende zaken binnen de school. De Medezeggenschapsraad (MR) van Obs Het Zand heeft als doel de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk te behartigen. Samen werken aan een school waar onze kinderen graag naar toe gaan en waar onze leerkrachten het fijn vinden om les te geven.

Ook voor het komende jaar kunt u van ons verwachten dat we ons blijven inzettenvoor een evenwichtige ontwikkeling, helderheid en het behoud van een veilige omgeving voor onze kinderen en leerkrachten op Obs Het Zand.

Wat doet de MR?

De Medezeggenschapsraad praat onder meer mee over het schoolplan, het formatieplan, de begroting en de schoolgids. Bij veel zaken wordt de MR om advies gevraagd en bij een aantal zaken heeft de school instemming van de MR nodig om de plannen tot uitvoering te brengen, denk bijvoorbeeld aan wijziging van de schooltijden van afgelopen schooljaar.

Wie zitten er in de MR?

De MR van Obs Het Zand wordt op dit moment gevormd door 3 ouders en 2 leerkrachten. Bij de personeelsgeleding is een vacature. Uw MR-leden voor schooljaar 2021-2022 zijn:

Leerkrachten:  Lenneke Reumer en Tessa de Boer

Ouders:  Eduard Brinkman, Gwen van IJsselmuide en Dave Groenhuijzen.

Hoe werkt de MR?

De Medezeggenschapsraad komt gemiddeld 8 keer per jaar bijeen. Deze vergaderingen zijn openbaar. U kunt deze dus bijwonen als u dit wil. Vergaderdata en tijden staan in de schoolkalender en worden gecommuniceerd via het infoborden bij de ingangen op school en via deze site.

De notulen van de MR zijn kunt u HIER vinden.

De MR zorgt dat relevante informatie ook via de nieuwsbrief naar ouders gecommuniceerd wordt.

Wilt u meer weten over de MR?

Dan kunt u dit lezen in ons jaarplan. Hierin staan de activiteiten en onderwerpen vermeld waar we het komend schooljaar aan werken. Het jaarplan is HIER in te zien.

Ook maken we elk jaar een jaarverslag. Het jaarverslag van 2019 – 2020 is in te zien via de school of door HIER op te klikken.

Bent u nieuwsgierig geworden dan kunt u natuurlijk altijd een vergadering van de MR bijwonen. Wij vergaderen altijd van 19:00 uur tot 21:00 uur. 

De data van de vergaderingen zijn: 

Do 9 september 2021 (jaarplansessie)
Di 28 september 2021 (via Teams)
Wo 17 november 2021
Do 20 januari 2022
Di 15 maart 2022
Ma 16 mei 2022 (via Teams)
Do 9 juni 2022
Vr 24 juni 2022 (Vrij 24 juni 2022 (jaarafsluiting)

Heeft u een vraag voor de MR?

Stuur dan een mail naar mr.hetzand@spoutrecht.nl. Of spreek één van ons aan op school.