Bestuur

Openbare basisschool Het Zand is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht.

Dit schooljaar werd ons bestuur, SPO Utrecht, bezocht door de onderwijsinspectie. Onze school werd gedurende dit bestuursonderzoek niet bezocht. De onderwijsinspectie is positief over de kwaliteit van SPO Utrecht en ook over de kwaliteit van de SPO-scholen. Het rapport van het onderzoek leest u op de site van de inspectie. Meer informatie over het bestuursonderzoek vindt u op de site van SPO Utrecht.

 

Medezeggenschapsraad

Wij zijn een openbare school met een democratisch karakter. Ouders en teamleden hebben medezeggenschap over uiteenlopende zaken binnen de school. De Medezeggenschapsraad (MR) van Obs Het Zand heeft als doel de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk te behartigen. Samen werken aan een school waar onze kinderen graag naar toe gaan en waar onze leerkrachten het fijn vinden om les te geven.

Ook voor het komende jaar kunt u van ons verwachten dat we ons blijven inzettenvoor een evenwichtige ontwikkeling, helderheid en het behoud van een veilige omgeving voor onze kinderen en leerkrachten op Obs Het Zand.

Wat doet de MR?

De Medezeggenschapsraad praat onder meer mee over het schoolplan, het formatieplan, de begroting en de schoolgids. Bij veel zaken wordt de MR om advies gevraagd en bij een aantal zaken heeft de school instemming van de MR nodig om de plannen tot uitvoering te brengen, denk bijvoorbeeld aan wijziging van de schooltijden van afgelopen schooljaar.

Wie zitten er in de MR?

De MR van Obs Het Zand wordt gevormd door 3 ouders en 3 leerkrachten. Uw MR-leden voor schooljaar 2020-2021 zijn:

Leerkrachten:  Lenneke Reumer, Marije Stam en Ilona Wels

Ouders:  Erwin Medendorp, Eduard Brinkman en Gwen van IJsselmuide

Hoe werkt de MR?

De Medezeggenschapsraad komt gemiddeld 8 keer per jaar bijeen. Deze vergaderingen zijn openbaar. U kunt deze dus bijwonen als u dit wil. Vergaderdata en tijden staan in de schoolkalender en worden gecommuniceerd via het infoborden bij de ingangen op school en via deze site.

De notulen van de MR zijn kunt u HIER vinden.

De MR zorgt dat relevante informatie ook via de nieuwsbrief naar ouders gecommuniceerd wordt.

Wilt u meer weten over de MR?

Dan kunt u dit lezen in ons jaarplan. Hierin staan de activiteiten en onderwerpen vermeld waar we het komend schooljaar aan werken. Het jaarplan is HIER in te zien.

Ook maken we elk jaar een jaarverslag. Het jaarverslag van 2019 – 2020 is in te zien via de school of door HIER op te klikken.

Bent u nieuwsgierig geworden dan kunt u natuurlijk altijd een vergadering van de MR bijwonen. Wij vergaderen altijd (in deze periode online) van 19:00 uur tot 21:00 uur. De data van de vergaderingen zijn: dinsdag 22 september 2020, woensdag 18 november 2020, dinsdag 12 januari 2021, dinsdag 9 maart 2021, dinsdag 13 april 2021, woensdag 12 mei 2021 en dinsdag 8 juni 2021.

Heeft u een vraag voor de MR?

Stuur dan een mail naar mr.hetzand@spoutrecht.nl. Of spreek één van ons aan op school.