Onze school werkt planmatig aan de ontwikkeling van het onderwijs. Dat is een cyclisch proces: we stellen doelen, werken aan verbetering, gaan na of verbeteringen ook leiden tot meer resultaat, borgen zaken die goed lopen en stellen nieuwe doelen.
Komend schooljaar zijn er 4 hoofdthema’s
  1. De stem van de leerling
  2. Wederkerig partnerschap
  3. Lerende organisatie
  4. Thematisch werken
Een veilig en positief pedagogisch klimaat

Een veilige omgeving met een ontspannen en open sfeer is volgens ons een voorwaarde om goed te kunnen leren en werken. Wij vinden een warm en positief klimaat met duidelijke structuren belangrijk. In dit klimaat hebben we oog voor elkaars talenten en individuele verschillen. Dit ziet u terug bij ons in school:

  • Er is ook ruimte voor kinderen om samen te werken en eigen keuzes te maken.
  • Er is een sfeer waarin het benoemen van positief gedrag en het uiten van waardering naar elkaar vanzelfsprekend is.
  • Er is een regelmatige en goede afstemming tussen thuis en school, waarbij wij de school als eerstverantwoordelijke voor het onderwijs zien.
  • Er is oor voor elkaar.