Sinds het schooljaar 2014-2015 mogen basisscholen zelf kiezen welke eindtoets PO zij willen afnemen. Deze toetsen moeten door het ministerie van Onderwijs en de Onderwijsinspectie worden goedgekeurd. Wij hebben sinds het schooljaar 2015-2016 gekozen voor de IEP-eindtoets van Bureau ICE. Wij hebben hier in samenspraak met de MR voor gekozen.  Een van de redenen is dat deze toets goed aansluit bij de belevingswereld van de kinderen en overzichtelijk is. Hieronder staat een link naar de website van de toetsontwikkelaar.

http://www.toets.nl/basisonderwijs/voor-ouders

In verband met Corona zijn er over 19-20 geen eindtoetsgegevens.

Afgelopen schooljaar 20-21 hebben wij als school ondanks de lockdown uitzonderlijk goed gescoord met de IEP-eindtoets namelijk boven landelijk gemiddelde. Het landelijk gemiddelde is 79,7. Dit is mede dankzij de directeur die samen met de leerkrachten en de MR besloten heeft de groepen 8 in zijn geheel als kwetsbaar aan te merken. Hierdoor hebben wij deze leerlingen ondanks de lockdown fysiek onderwijs kunnen bieden.  

De resultaten zijn opgesplitst in de resultaten van Obs Het Zand waarbij de leerlingen vanaf groep 1 t/m groep 8 onderwijs bij ons gevold hebben. De junioren van Academie 10 stromen in vanaf groep 7 en dit geeft een ander beeld. We vinden dat u op deze manier de resultaten kunt lezen. Resultaten zeggen niet altijd iets over de capaciteiten van een kind, zeker bij Academie 10, omdat de leerlingen daar pas vanaf 10 jaar instromen en vanuit verschillende scholen instromen. Ook zeggen de resultaten niet direct iets over de kwaliteit van onderwijs.  

Obs Het Zand: 82,35

Junioren Academie 10: 76,2

Wat waren de gemiddelde scores op de IEP Eindtoets in de afgelopen jaren

Schooljaar Eindtoetsscore Ondergrens Inspectie
2018-2019 82,6 79
2017-2018 84,2 79
2016-2017 81,8 79