Betrokken bij de samenleving

o.a. Brede School-projecten

Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid

o.a. werken met weektaken

Engels vanaf de kleuters.

met popmuziek als basis van alle lessen - Groove.me

Plusaanbod

voor meer- en hoogbegaafde leerlingen

Thematisch werken

waarbij de 21e eeuwse vaardigheden geïntegreerd zijn

Spelontwikkeling

hier is veel aandacht voor bij de kleuters

De Vreedzame School

burgerschapsvorming met begrip voor elkaar