Onze school is partner van Brede School Het Zand

De bredeschool waarin Obs Het Zand is gevestigd, wordt volledig gerenoveerd. Sinds 2021 is de renovatie in volle gang. Obs Het Zand is inmiddels gereed en kon na de zomervakantie van 2022 weer starten op de Pauwoogvlinder. 

Onze partners in de Brede School Het Zand zijn: Montessorischool Arcade, Openbare Basisschool Het Zand, Fantaziehuis Kinderopvang en Buitenschoolse Opvang, Cultuur19, DOCK en Gro-Up Kinderopvang.

Wij werken samen aan de inhoudelijke verbinding tussen onderwijs, kinderopvang, welzijn, cultuur en sport om hiermee de ontwikkelingskansen van kinderen van 0 t/m 12 jaar te vergroten.

Onze belangrijkste pijler in de samenwerking is cultuur en natuur. Dit is onder andere terug te zien in de schooltuin, de jaarlijkse gemeenschappelijk dag van Natuur & Cultuur en de kinderboekenmarkt.

Activiteiten die na school plaatsvinden worden middels de nieuwsbrief of op de borden in de hal bekend gemaakt.

Buurtteam

Alle inwoners van Utrecht kunnen bij het Buurtteam terecht met vragen en problemen die ze zelf niet meer goed kunnen oplossen. Een Buurtteam bestaat uit professionele hulpverleners met veel ervaring op het gebied van (psychische) zorg, jeugdhulp, welzijn, woonbegeleiding en werk. Bij het Buurtteam kunt u terecht als u vragen heeft over bijvoorbeeld opvoeden en opgroeien, echtscheiding, werkeloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden en meer.

Vanuit het Buurtteam zijn Reinier van Henten en Laura Graafland verbonden aan onze school. (zie onderstaande contactgegevens) Er is in de oneven weken tijd gereserveerd om een consult aan te kunnen gaan. Dit gaat op verzoek en op afspraak. Er moet rekening worden gehouden met vooral telefonisch contact, vanwege de huidige maatregelen. Hierover kunt u contact opnemen met Reinier of Laura.

Contactgegevens:

Reinier van Henten

  • Mobiel: 06-57886427
  • Mail: reiniervanhenten@jeugd.buurtteamsutrecht.nl

Laura Graafland

  • Mobiel: 06-82205064
  • Mail: lauragraafland@jeugd.buurtteamsutrecht.nl

Meer informatie over de buurtteams vindt u op www.buurtteamsutrecht.nl

Overige Partners

We nemen voor activiteiten op school leskisten, lesideeën en andere materialen af van de bibliotheek, Natuur & Milieu Educatie, GGD, etc..