Obs Het Zand is een school waar iedereen zich welkom voelt. Wij hebben aandacht voor ieder kind en wij gaan met hart voor elkaar om met onze verschillende achtergronden en culturele verschillen.

Missie:

Z elfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid stimuleren.

A andacht hebben voor ieder kind, met hart voor elkaar.

N ieuwsgierigheid prikkelen en oog hebben voor talent.

D uidelijke structuren bieden in een open, ontspannen sfeer.

Visie:

Obs Het Zand is een openbare school waar iedereen zich welkom mag voelen; kinderen, ouders en teamleden. Onze ambitie is dat de kinderen opgroeien tot evenwichtige en succesvolle mensen die zich betrokken voelen bij de maatschappij. Elke dag opnieuw bieden wij alle kinderen maximale kansen om zich te ontwikkelen tot nieuwsgierige en leergierige mensen. Deze ambitie geven wij invulling door:

1. Betrokken bij de samenleving te zijn en een gemeenschap te vormen waar kinderen, teamleden en ouders zich betrokken voelen en elke dag met plezier zijn.

2. Een veilig en positief pedagogisch klimaat te bieden in een rustige omgeving met duidelijke structuren waarin je jezelf mag zijn en waar je je talenten kunt ontwikkelen.

3. Goed, eigentijds en aantrekkelijk onderwijs te bieden dat leidt tot optimale resultaten met aandacht voor de brede ontwikkeling van ieder kind.

Wij werken samen met ouders en waarderen hun betrokkenheid. Wij beschouwen hen als partners in onderwijs en opvoeding.Wij vinden het belangrijk dat wij het beste in ieder kind naar boven halen. Om dit te realiseren blijven wij ons als team ontwikkelen en werken we professioneel samen.Wij werken cyclisch en evalueren regelmatig de kwaliteit en opbrengsten van ons onderwijs. Wij zijn hierin transparant. Zo houden we onszelf scherp en blijven we ons verbeteren als school.

Ons motto is: "Obs Het Zand maakt het verschil". 

Kernwaarden

Structuur

Structuur draagt bij aan de behoefte aan zekerheid en duidelijkheid.  Er ontstaat een zekere regelmaat. Situaties en regels zijn duidelijk en het draagt bij aan een mate van vertrouwen.

Vreedzaam

Op onze school heerst een positief werkklimaat en zijn de leerlingen actief, zorgzaam en initiatiefrijk.

Samen

Door met elkaar samen te werken ontwikkelen en versterken leerlingen belangrijke vaardigheden. Zo worden leerlingen gestimuleerd om een eigen mening te vormen, voor zichzelf op te komen, compromissen te sluiten en zich in te leven in anderen.

Eigenaarschap

Wanneer een leerling in staat is zelf verantwoordelijkheid te nemen voor zijn leren, dan kan hij of zij blijven leren.