Uw kind aanmelden op Obs Het Zand?

1.     INTERESSE (vóór 3 jaar)

 • U kunt reeds voor de derde verjaardag van uw kind aangeven dat u interesse heeft in een plek voor uw kind op Obs Het Zand.
 • U kunt hier een interesse-formulier downloaden, wij nemen contact met u op als uw kind 3 jaar is geworden.
 • Er is dan nog geen sprake van officiële aanmelding.

2.    AANMELDEN van kinderen geboren tot en met 31 september 2018 

 • Als uw kind 3 jaar of ouder is kunt u uw kind aanmelden via het aanmeldingsformulier. U kunt hier het aanmeldingsformulier downloaden.
 • Wanneer uw kind ± 3 jaar + 9 maanden oud is nemen wij contact met u op voor een intakegesprek.
 • Indien uw kind extra onderwijsbehoeften heeft, is het wenselijk dat u zelf eerder contact opneemt met de Intern Begeleider (IB’er)
 • Ook kan het voorkomen dat de IB’er contact met u opneemt om bijzondere onderwijsbehoeften te bespreken.
 • De IB’er bekijkt in welke groep uw kind het beste geplaatst kan worden.

3.    AANMELDEN van kinderen geboren na 1 oktober 2018

De aanmelding voor een basisschool in Utrecht verloopt voor kinderen geboren na 1 oktober 2018 op een centrale manier. Meer informatie hierover vindt u vanaf 1 juli 2021 via de website: https://naardebasisschool.utrecht.nl/

Vrijwel alle basisscholen in Utrecht en de gemeente Utrecht hebben afspraken gemaakt over deze nieuwe manier van aanmelden.  Onze school neemt hier ook aan deel. Ouders kunnen voor hun kind elke school in Utrecht kiezen. De beschikbare plaatsen worden op dezelfde manier verdeeld. Zo hebben alle kinderen in Utrecht evenveel kans om op een school naar keuze te komen. Ouders weten snel op welke school er plaats is. Scholen weten op tijd welk kind er bij hen naar school komt. Alle kinderen maken, in een gelijke situatie, evenveel kans om op de school van hun keuze te komen. Als meer kinderen zich aanmelden dan er plaatsen zijn op onze school dan plaatsen we eerst de kinderen die voorrang hebben. De regels voor voorrang vindt u op de website https://naardebasisschool.utrecht.nl/

4.     ZIJ INSTROOM / AANMELDING BIJ VERHUIZING

 • Als uw kind(eren) al een andere basisschool bezoek(t)en, wordt de aanmelding altijd door de IB’er in behandeling genomen.
 • Het is geen automatisme dat uw kind geplaatst kan worden, dat hangt van meerdere factoren af zoals groepsgrootte, zorg inde groep, onderwijsbehoefte van het aangemelde kind.
 • Neemt u daarom bij ZIJ INSTROOM altijd contact op met onze administratie: 030-6704650 / administratie.hetzand@spoutrecht.nl
 • De IB’er neemt daarna z.s.m. contact met u op.
 • De IB’er informeert altijd bij de school van herkomst naar de ontwikkeling en onderwijsbehoeften van uw kind(eren).
 • Indien nodig kan er een termijn van 6 weken in acht worden genomen voor nader onderzoek, alvorens tot plaatsing kan worden overgegaan.
 • Het is daarom ook van belang dat u in geval van verhuizing tijdig contact opneemt met de school.