Uw kind aanmelden op Obs Het Zand?

AANMELDEN

De aanmelding voor een basisschool in Utrecht verloopt voor kinderen geboren na 1 oktober 2018 op een centrale manier. Voor de folder kunt u hier klikken.

In het kwartaal dat uw kind 3 jaar wordt, dient u zich aan te melden via de website van de gemeente: https://naardebasisschool.utrecht.nl/

Vrijwel alle basisscholen in Utrecht en de gemeente Utrecht hebben afspraken gemaakt over deze nieuwe manier van aanmelden.  Onze school neemt hier ook aan deel. Ouders kunnen voor hun kind elke school in Utrecht kiezen. De beschikbare plaatsen worden op dezelfde manier verdeeld. Zo hebben alle kinderen in Utrecht evenveel kans om op een school naar keuze te komen. Ouders weten snel op welke school er plaats is. Scholen weten op tijd welk kind er bij hen naar school komt. Alle kinderen maken, in een gelijke situatie, evenveel kans om op de school van hun keuze te komen. Als meer kinderen zich aanmelden dan er plaatsen zijn op onze school dan plaatsen we eerst de kinderen die voorrang hebben. De regels voor voorrang vindt u op de website https://naardebasisschool.utrecht.nl/

ZIJ INSTROOM / AANMELDING BIJ VERHUIZING

  • Als uw kind(eren) al een andere basisschool bezoek(t)en en u wilt (bijvoorbeeld door een verhuizing) uw kind(eren) bij ons op school aanmelden, dan kunt u hier het aanmeldingsformulier downloaden.
  • De aanmelding wordt altijd door de IB’er in behandeling genomen.
  • Het is geen automatisme dat uw kind geplaatst kan worden, dat hangt van meerdere factoren af zoals groepsgrootte, zorg in de groep, onderwijsbehoefte van het aangemelde kind.
  • Neemt u daarom bij ZIJ INSTROOM altijd contact op met onze administratie: 030-6704650 / administratie.hetzand@spoutrecht.nl
  • De IB’er neemt daarna z.s.m. contact met u op.
  • De IB’er informeert altijd bij de school van herkomst naar de ontwikkeling en onderwijsbehoeften van uw kind(eren).
  • Indien nodig kan er een termijn van 6 weken in acht worden genomen voor nader onderzoek, alvorens tot plaatsing kan worden overgegaan.
  • Het is daarom ook van belang dat u in geval van verhuizing tijdig contact opneemt met de school.