De Ouderraad organiseert samen met leraren en ouders/verzorgers de volgende activiteiten: Kamp groep 8, Kinderboekenmarkt, Sinterklaas, Kerst, Thema ouderavond, Lenteontbijt, Schoolreisjes, Avondvierdaagse, Zomerfeest en de Sportactiviteiten. De kosten hiervoor worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage.

Vrijwillige ouderbijdrage

De ouderbijdrage is € 55,00 per kind en €27,50 per kind wanneer uw kind begin van het nieuwe kalenderjaar start. In de Financiële Verantwoording (onder Downloads) kunt u zien, waar de vrijwillige bijdrage aan besteed wordt.

Hulp van ouders

We kunnen de hulp van ouders/verzorgers altijd goed gebruiken. Er zijn allerlei manieren om mee te helpen: de school versieren rond Sinterklaas en Kerst, spullen klaarzetten en opruimen tijdens de Kinderboekenmarkt, de Koningsspelen en het Zomerfeest, begeleider zijn tijdens de verschillende activiteiten, enzovoorts. Ook kunt u zich opgeven voor de commissie van één van de activiteiten en op die manier betrokken zijn bij de voorbereiding van de activiteit.

Informatie over activiteiten

U wordt door school, het team van leraren en de Ouderraad geïnformeerd over de activiteiten via:

· Social Schools App

· Bord in de centrale hal

· Informatiebord naast ingang klaslokaal

· Updates van de juffen en meesters

· Nieuwsbrief Obs Het Zand

· Ouderraad nieuwsbrief

· Facebook account Obs Het Zand

Nieuwe leden

Om te zorgen dat de Ouderraad op volle kracht blijft, zoeken we nog meer ouders/verzorgers die het leuk vinden om ons te versterken.

Contact

Mocht u nog vragen hebben aan de Ouderraad, dan kunt u die richten aan: or.hetzand@spoutrecht.nl.

Downloads